Harinera Vilafranquina
Companyia especialitzada en la fabricació de farines i sèmoles de blat
Política de Privacitat

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), HARINERA VILAFRANQUINA S.A, empresa propietària del lloc web d’internet www.hvsa.es, comunica als/a les seus/seves usuaris/àries que les dades personals que ens faciliten en omplir formularis, tant a l’àrea pública com privada, en el nostre lloc web passen a formar part d’un fitxer automatitzat que està degudament registrat davant de l’Agència de Protecció de Dades.

Així mateix, i en compliment del que s’ estableix a la LOPD citada més amunt, en omplir els formularis esmentats se sol·licita a les persones usuàries el seu consentiment per conservar les seves dades personals i continuar tractant-les a fi de poder mantenir-los informats de les nostres novetats, nous productes o serveis que puguin ser del seu interès. Això no obstant, si algun usuari/ària no desitja que conservem o tractem les seves dades personals pot comunicar-se amb HARINERA VILAFRANQUINA S.A per qualsevol de les vies que s’indiquen a continuació per exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació de les seves dades personals:

· Harinera Vilafranquina - Seu Central
Avda. Barcelona, 119 
08720 – Vilafranca del Penedès
(Barcelona)
Tel.: 93.892.00.88
Fax.: 93.892.28.02 – 93.818.14.66
Telex: 93823 VILAF E
Correu electrònic: hv@hvsa.es
Registre Mercantil de Barcelona, Fulla 16.358, Foli 94, Tom 1.771, Arxiu Libre 1.190 de la Secció 2ª del libre de Societats.
C.I.F.: ES-A08241465
Domicili Social:
Avda. Barcelona, 119
08720-Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Per últim, volem deixar constància que les dades personals conservades en el fitxer mencionat són tractades d’acord amb les exigències legals imposades per la Llei, i que es compleixen les mesures de seguretat que garanteixen la seva confidencialitat en virtut del que s’estableix en el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre.